Reklamační protokol ke stažení - doc

Reklamační protokol ke stažení - pdf

 

 

                                               REKLAMAČNÍ PROTOKOL č. : ....................

 

Prodávající:

JKR group s.r.o.

Pražská 1699/32a

350 02 Cheb

Tel.: 773 670 934

Email: info@jkrgroup.cz

 

IČO : 26400847

Kupující:

Jméno/název firmy:

Adresa:

Tel.:

Email:

 

 

IČO :

Výrobek (kód, název zboží) :

Odebrané množství:

 

 

Faktura/pokladní doklad :

 

Dodací list :

Reklamované množství :

 

 Reklamovaná vada :

 

 

 

 * Vyjádření prodávajícího :

 

 

 

 

*Vyřízení reklamace: výměna zboží / vrácení peněz / neuznání reklamace1

 

Poznámky:

 

1 nehodící se škrtněte

* Reklamaci vyřizuje :

 

Podpis:

Adresa pro zaslání zboží:

 

 

 

V :

 

Datum :

Podpis kupujícího:

 

 

 

 

1. Nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu jekopie faktury/ pokladního dokladu, vystaveného při prodeji uvedeného zboží.

 

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno odběratelem. Pokusy odběratele o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

 

3. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch odběratele v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí.

 

Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

 

Neoprávněnou reklamací se rozumí např. reklamace, kde je nefunkčnost reklamovaného zboží způsobena špatným či nevhodným zacházením, či zničením zboží ze strany odběratele.