Formulář ke stažení: PDF

 

 

Formulář ke stažení: doc

 

 

 

 

FORMULÁŘ OZNÁMENÍ SPOTŘEBITELE O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Oznámení od odstoupení od smlouvy

 

 

JKR group s.r.o.

Pražská 1699/32a

350 02 Cheb

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

...................................................................................................

 

....................................................................................................

 

....................................................................................................

 

 

Datum objednání: .......................................


Číslo objednávky: ........................................

 

Datum doručení zboží: .................................

 

Jméno a příjemní kupujícího: ..................................................................


Adresa kupujícího: ...................................................................................

 

Požaduji vrátit peněžní prostředky na bankovní účet č. …....................................../ formou

 

složenky na adresu …....................................................

 

 

 

V …...................................... dne …...................

 

 

 

   ................................

     podpis kupujícího